daily closet

6 Mart 2011 Pazar

SULTAN 2. MAHMUDSULTAN 2. MAHMUD
Doğum / Ölüm: 1785-1839
Saltanat Süresi: 1808-1839

23 yaşında tahta çıkmış. Amcası III. Selim'in himayesinde iyi bir eğitim görmüş. Devrinde pek çok yenilikler yapmış. Sekban-ı Cedit ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla, yeni ordular kurup Yeniçeri Ocağını ortadan kaldırmış. Takvim-i Vekayi adıyla, ilk resmî gazetenin çıkmasını sağlamış. Devletin insan ve servet durumunu belirlemek amacıyla, yalnız erkekleri kapsayan nüfus sayımı yaptırmış. İlköğretimin zorunlu ve parasız olduğunu ilan etmiş. Rüştiye, Harbiye ve Tıbbiye gibi okullar açılmış.

in reference to: Osmanli PadİŞahlari (view on Google Sidewiki)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder